Profesyonel Bakım

Baktığınız zaman göz zevki veren ve hissettiğiniz zaman rahatlatan çimin, biz insanlar gibi bir canlı varlık olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.

Nasıl fiziksel yeterliliğimizi artırmak için kendimize bakıyorsak, çim için de böyle bir bakım programının hazırlanması uygun olacaktır. Zira çimin kalitesinin düşmesi bizim zevk kalitemizi düşürecektir.

Kendimize bakmak için nasıl işin uzmanlarından destek alıyorsak, çimimiz için de gereken bakımın uzman bir ekip tarafından rutin bir şekilde yapılması gerekir. Bu bakımlar esnasında uzman ekiplerce kök gelişimi izlenmeli ve zemin ihtiyacı olan element takviyesi yapılmalıdır. Hastalıklara karşı gereken önlem önceden alınmalı, gerçekleşmesi durumunda ise doğru ilaç ve yöntemlerle müdahale edilmelidir. Bunun yanında drenaj sistemi gözden geçirilmeli ve bozulmuş tesviye uygun yöntemlerle düzeltilmelidir.

Profesyonel makinelerle yapılan bazı bakım çalışma örnekleri aşağıdadır.

Verti Cut - Çim Havalandırma

Sık kullanım nedeniyle sıkışan kök altyapısı zamanla drenaj sistemini olumsuz etkiler. Bunun için de kök altı yapısının rahatlatılması işlemi düzenli olarak yapılmalıdır. Verti Cut işlemi, eski sıkışmış çim tabakasının alandan çıkarılmasını, besleyici elementlerin ve gün ışığının çime daha rahat nüfuz etmesini ve çimin gelişmesini sağlar.

Verti Drain - Kök Havalandırma

Kapsül çıkarma olarak da bilinen kök havalandırma işlemidir. Sıkışan alanı rahatlatır, drenaj desteği sağlar ve kök gelişimine yardımcı olur. Üst zeminin yoğunluğunu artırır ve zemini yumuşamasına olumlu etkide bulunur. Daha çok futbol sahası gibi yoğun kullanımın olduğu geniş alanlarda yapılan bir uygulamadır.

Top Dressing - Kumlama İşlemi

Yoğun kullanımdan sonra oluşabilecek zemin bozukluklarının giderilmesi ve ara ekimdem sonra tohum gelişimi için uygulanan bir bakım yöntemidir. Kullanılacak materyalin kök gelişim alanındaki kumla uyumlu olması ve drenajı etkilememesi gereklidir. Kısa aralıklarla ve küçük miktarlarda yapılacak olan kumlama, zeminin mükemmele ulaşmasına yardımcı olur. Büyük alanların yanında küçük bahçelerde de bu uygulama yapılabilir.

Dragmat - Kumu Dağıtma İşlemi

Dragmat, kumu zemin üzerine homojen olarak dağıtır ve serilen kumun ihtiyaç olan yerlere nüfuzunu sağlar. Üst zeminde oluşan kopmuş çim parçacıklarının toplanmasını ve temiz havanın çim köklerine ulaşmasını sağlar.